Δεν μπορώ να κανωαντιγράφου ασφαλείας,μολις φτάνει στο 98% μου βγάζει το μήνυμα:
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο OneDrive για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας
Υπάρχει κάποια βοήθεια;